สมัครงาน / ฝึกงาน

.
.
.
สมัครทำงานฝึกงาน
รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ทำบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี
.
.
.
.
.
.
รับสมัครงาน ทำบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี Full Time / Part Time
.
กลุ่มผู้จัดทำ “AccountingSME.com” รับสมัครงานบัญชี part time / full time งาน ตรวจสอบบัญชี ทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท สำหรับ สำนักงานตรวจสอบบัญชี-สำนักงานบัญชี โดยมีรายละเอียดงานเบื้องต้นดังนี้
.
คัดแยก/จัดเรียงเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
จัดทำรายงานประกันสังคม
บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ยื่นภาษีประจำเดือน
ปิดบัญชีประจำเดือน
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบบัญชีและจัดทำกระดาษทำการ
อื่น ๆ
.
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออดิท เออีซี จำกัด
เลขที่ 4 ซอย70 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
.
ผุ้สมัครที่สนใจจะต้องระบุ แบบฟอร์มหรือรายละเอียดด้านล่างที่กำหนด ให้ครบถ้วน โดยสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาเฉพาะ ผุ้สมัครที่ระบุข้อมูลที่ครบถ้วน ส่งมาที่ อีเมล์ : Mail@AuditAEC.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 095-5351915
.
ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ต้องกรอก]
.
วัน เดือน ปี พศ.เกิด ของผู้สมัคร
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ต้องกรอก]
.
สถานะ ของผู้สมัคร
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ระบุ : “มีงานประจำอยู่แล้ว” / “กำลังศึกษาอยู่” / “ว่างงาน”]
.
สถาบันการศึกษา ของผู้สมัคร
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ต้องกรอก]
.
สถานที่ทำงานปัจจุบันของผู้สมัคร
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ระบุ : “ว่างงาน” / “กำลังศึกษาอยู่” / “ไม่ได้ทำงาน”]
.
ตำแหน่งงานและลักษณะการทำงานปัจจุบัน ของผู้สมัคร
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ต้องกรอก]
.
ช่วงเวลาที่สะดวกทำงาน ของผู้สมัคร
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ระบุ : “Full Time – วันธรรมดา ช่วงกลางวัน” / “Part Time – วันธรรมดา ช่วงเย็น” / “Part Time – วันเสาร์/อาทิตย์ ช่วงกลางวัน”]
.
ต้องการสมัครฝึกงานเพื่อเก็บชั่วโมงสอบCPA หรือไม่ ?
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ระบุ : “ต้องการ” / “ไม่ต้องการ”]
.
โปรแกรมบัญชีที่สามารถใช้ทำบัญชี ของผู้สมัคร
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ระบุ : “CD – Organizer” / “Auto Flight” / “Express” / “โปรแกรมบัญชีอื่นๆ” / “ไม่สามารถใช้โปรแกรมใดๆได้” ]
.
งานบัญชีที่สนใจ ของผู้สมัคร
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ระบุ : “จ้ดทำบัญชี ” / “ตรวจสอบบัญชี” / “ทั้งทำและตรวจสอบบ้ญชี”]
.
เลขทะเบียนผู้ทำบัญชี ของผู้สมัคร
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ระบุ : “เลขทะเบียน…………… ” / “ไม่มี ” ]
.
งานบัญชี ต่างจังหวัดที่อาจจำเป็นต้องค้างคืนระยะสั้น (ต้องคลิ๊กเลือก)
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ระบุ : “ไม่สะดวกออกต่างจังหวัดที่ต้องค้างคืน” / “สามารถปฏิบัติงานได้ ไม่ขัดข้อง”]
.
.

ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร.com – – – ( บริษัท ออดิท เออีซี จำกัด ) © 2017 Frontier Theme